Onze cao

De CAO voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VV&T) is van toepassing op azM Herstelzorg. Deze geeft richtlijnen over arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur en salaris. De salarissen worden bepaald volgens de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG.

Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden maakt het voor medewerkers gedeeltelijk mogelijk het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Bij de start van een dienstverband bij azM Herstelzorg ontvangt elke nieuwe medewerker een informatiemap met alle relevante informatie.

 

In januari2018 zijn 184 medewerkers in dienst of gedetacheerd bij azM Herstelzorg en de personeels-samenstelling is als volgt:

 

Aantal fte's in

 

Verpleging & Verzorging  

72,16

51%

Begeleiding & behandeling

23,47

16,5%

Facilitaire diensten

33,04

23%

Ondersteuning teams

3,5

2,5%

Sub-totaal

132,17

   

Staf

10,06

7%

Totaal

142,23

100%

 

Bij de medewerkers Verpleging & Verzorging in azM Herstelzorg heeft 55%een opleidingsniveau 3,36% heeft opleidingsniveau 4 of hoger.

 

Aantal fte's in

 

Herstelkliniek

 Transferunit  

Infusiecentrum

Totaal

     

   

Verpleging & Verzorging

Niveau 1        0       0   0

 

Niveau 2

      4,60                   2,3   0    6,16
 

Niveau3/3IG

    32,26       8   0  40,26
 

Niveau 4

   18,80       1,4   3,22  23,42
 

Niveau 5

      2,32       0 0   2,32
   

 

Totaal

   57,98        0    3,22  72,16
     

   

% met opleidingsniveau 3 of hoger

    92%      80%   100%   91%